+36 (20) 548 7980 | +36 (76) 431 510 | info[@]kami-ker[.]hu | | Magyar | English | Deutsch

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a KAMI-KER Kft. határozott elkötelezettségét fejezi ki a személyiségi jogok és az adatvédelem iránt. A KAMI-KER Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a birtokába kerülő személyes adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően, a Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban GDPR) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

1. Az Adatkezelő adatai:

Név: KAMI-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rövidített név: KAMI-KER Kft.
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Czuczor utca 27.
Cégjegyzékszám: 03-09-107111
Adószám: 11761572-1-03
Weboldal: www.kami-ker.hu
E-mail: info[@]kami-ker[.]hu
Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben –, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.

2. Az adatkezelési tájékoztató érvényessége

Jelen Adatkezelési Tájékoztató érvényes az Adatkezelő valamennyi tevékenységére, munkafolyamatára, és az Adatkezelő által működtetett valamennyi weboldalra.

3. Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:
Tárhelyszolgáltató:
Cég neve: ICON MÉDIA Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Cégjegyzékszám: 03-09-115965
Adószáma: 14275270-2-03
Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása (tevőlegesen, erre vonatkozó „Engedélyezem” gombra kattintva).
Könyvelés:
Cég neve: NOTEC-FER Kft.
Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 20. f.1.
Cégjegyzékszám: 03 09 105355
Adószáma: 11427447-2-03
Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.
A továbbított adatok köre: az érintett neve, számlázási neve, számlázási címe.
Az adattovábbítás célja: számla kiállításának biztosítása.
Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség alapján
Számlavezető bank:
K&h Bank Zrt.
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-041043
Adószáma: 10195664-4-44
Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.
A kezelt adatok köre: az érintett neve, bankszámlaszáma.
Weboldal statisztikai szoftver üzemeltetője:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Google Information Technology Services Limited Liability Company)
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke.
A továbbított adatok köre: az érintett IP-címe, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az érintett által használt operációs rendszer, a böngésző típusa, a képernyő felbontása.
Az adattovábbítás célja: statisztikai elemzések készítése, ezáltal Adatkezelő szolgáltatásai minőségének ellenőrzése és javítása.
Megjegyzés. A statisztikai adatgyűjtés és elemzés a Google Analytics elnevezésű szolgáltatás használatával történik. A weboldalak látogatása során kapott adatokat Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó nem azonosítja konkrét személyekkel, azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon lehet elemezni.
A Google Analytics működéséről részletes információ elérhető az alábbi weboldalon:
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.
Az Adatkezelő a Facebook hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

4. Személyes adatok

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során valamilyen céllal személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
Személyes adat továbbá az Érintettel kapcsolatba hozható adat –egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
IP-címét felhasználjuk weboldalunk kezeléséhez. IP-címe segítségével széleskörű demográfiai információkhoz jutunk, például arról, hogy melyik oldalakat látogatják a leggyakrabban, hányan használják a weboldalt, milyen népszerű kereső-kifejezéseket használnak, mindemellett világszerte felmérhetjük weboldalunk népszerűségét.

5. Sütik (Cookie-k)

A sütik kisméretű programok vagy fájlok, melyeket az Ön internetes böngészője ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a sütiket, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik felhasználó általi tiltása nem akadálya a honlapunk böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban előfordulhat, hogy Ön nem tudja honlapunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy testreszabott információkat fogadni.

6. Elektronikus levélcímek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) e-mail küldésére.

7. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

8. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

9. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.
E-mail: info[@]kami-ker[.]hu
Cím: KAMI-KER Kft., 6100 Kiskunfélegyháza, Czuczor u. 27.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

10. Záró rendelkezések

A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.
Kelt: Kiskunfélegyháza, 2018. május 18.