+36 (20) 548 7980 | +36 (76) 431 510 | info[@]kami-ker[.]hu | | Magyar | English | Deutsch

Teszt

Az 5G megváltoztatja az életünket

Az 5G megváltoztatja az életünket

Általános sugáregészségügyi elv, hogy biológiai hatást az emberben elnyelt sugárzás okozhat. Ezért az egészségvédelemmel foglalkozó nemzetközi szabványok és ajánlások alapvetően az elnyelt sugárzásra vonatkozóan határozzák meg a határértékeket.

Mivel az 5G-készülékeket hozzáadják a meglévő telekommunikációs hálózatokhoz, lehetséges, hogy a rádióhullámok teljes kitettsége növekszik.
A teljes vagy halmozott RF expozíció szintje azonban várhatóan alacsony marad. A nemzetközi irányelveket meghatározó nem ionizáló sugárzásvédelemmel foglalkozó bizottság az ICNIRP-irányelvek a 300 GHz-es frekvenciákra vonatkoznak.

Hazánkban 2004. augusztus 8-án lépett hatályba az az egészségügyi minisztériumi rendelet, amely a 0 Hz – 300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szól. A hazai rendelet átvette az EU ajánlás határértékeit, és utal az elővigyázatossági elv figyelembe vételére. Ezzel eleget tesz mind a WHO, mind az EU ajánlásának és szándékának, nevezetesen annak, hogy a lakosság nagy fokú védelme biztosított legyen. Az EU-ajánlását elfogadva a 63/2004. (VII.26.) EszCsM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az emberi testben elnyelt expozícióra vonatkozó, ún. alapkorlátok új hazai határértékeit.

A frekvenciában és kölcsönhatásokban eltérő sugárzás, hasonló módon de eltérő mértékben hat az élő szövetekre.
Véleményünk szerint az EU és a hazai irányelvek azért olyan magasak, hogy a szolgáltatók azokat ne haladják meg.

Ajánlás
Megfigyelő szerepünk részeként a lakosság közvetlen környezetében mérjük az (EMF) elektromágneses teret, beleértve az 5G jeleket és az expozíciós szinteket.